Regulaminy

Home / Wsparcie / Regulaminy

Poniżej znajdują się regulaminy świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Regulamin usług hostingowych

§1. Postanowienia wstępne.
  1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków świadczenia usług hostingowych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet zwanych dalej Usługami, świadczonymi przez firmę FLOTEK Kajetan Grzona z siedzibą w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 35/2 na rzecz wszystkich zainteresowanych osób fizycznych oraz prawnych zwanych dalej Klientami.
  2. Usługa hostingowa to usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów serwera zgodnie ze specyfikacją i parametrami usługi dostępnymi na stronie www.hostware.pl.
  3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne w celu korzystania z usług.
§2. Ogólne warunki zawierania umów.
  1. Zamówienie Usługi hostingu przez Klienta następuje w momencie przesłania zamówienia za pośrednictwem Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi hostingu, zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go w całości.
  2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a usługodawcą następuje w momencie opłacenia przesłanego przez Klienta zamówienia.
  3. Usługa aktywowana jest natychmiastowo przez zautomatyzowany system w przypadku uiszczenia opłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych. W przypadku płatności przelewem standardowym aktywacja usługi może potrwać do 14 dni roboczych, co spowodowane jest koniecznością manualnego oznaczania przelewów w panelu klienta.
§3. Postanowienia końcowe.
  1. Usługa hostingu może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta.
  2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania ewentualnego sporu.
  3. Do umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Zapewne najlepszy Small Business Hosting. TWÓJ E-BIZNES NASZĄ PASJĄ!